Вдъхновители/Панелисти 2024

Петър Петров, Главен директор по изкуствен интелект в “Eleven”

Наталия Митева

Заместник-министър на образованието и науката

Наталия Митева притежава богат международен опит в образованието. Работила е като мениджър „Стратегически програми за образованието“ в Гугъл, където работи с държави от Европа, Близкия изток и Африка. Преди това близо 10 г. е програмен директор „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“, където управлява значително портфолио от инвестиции, насочени към повишаване качеството на преподаване, иновации, предприемачество, технологии и STEM умения. Член на комисията за иновации към Министерство на образованието и науката от самото й създаване. Работила е активно с Колумбийския университет и педагогическия колеж Банк Стрийт в Ню Йорк в сферата на педагогически практики и ефективните технологии за преподаване. Представител за България на финландската организация за образователни иновации HundrEd.

Завършила е магистратура по публични политки в Мерилендския университет в САЩ и бакалавър по международни отношения от Колумбийския колеж в САЩ. Специализирала е оценка на въздействието към Световната банка и университета Карлтън в Канада, както и инвестиране за социален ефект в Оксфордския университет.

Проф. Станимир Стоянов е професор във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Има придобити докторски степени в Хумболдтовия университет в Берлин, Германия в областта изкуствен интелект и в Де Монтфорт университета в Лестър, Великобритания в областта софтуерно инженерство. Сътрудничи в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките. Бил е гост-професор в Де Монтфорт университета и Института по космически изследвания на Сибирския федерален университет – Красноярск. Има богат практически опит в разработване на информационни системи като ръководител на проекти и главен консултант в Т-Системс, Дойче Телеком. Ръководител и участник в различни научно-изследователски проекти. Научните му интереси са в областта на изкуствения интелект, интелигентни агенти и много-агентни системи, виртуално-физически социални пространства, логическо програмиране, големи данни и машинно учене. Има 250+ научни статии, книги, учебни помагала, на български, английски и немски езици.

Професор Сотир Сотиров, е ръководител на „Лабораторията по интелигентни системи“ към Научно изследователския институт към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Той е виден представител в областта на изкуствения интелект. Обширните изследвания и дълбоки познания на професор Сотиров по отношение на ИИ го правят водещ експерт в сферата, особено известен с работата си по интеграцията на изкуствения интелект с управление на технологични процеси и биоинформатика.
Като ръководител  и на лабораторията по виртуална и добавена реалност, професор Сотиров умело съчетава ИИ с върхови имерсивни технологии, разширявайки границите на възможното в образованието и обучението. Новаторските му подходи не само напредват теоретичния ландшафт на ИИ, но също така водят до практически приложения, които трансформират индустрии и усилват човешките възможности. Проф. Сотиров е носител на наградата за специален принос в развитието на информационните и комуникационни технологии в България на БАИТ.

Александър Ангелов е съосновател и управител на Център за творческо обучение https://cct.bg.

Член на комисията за иновативни училища към МОН и първият Google сертифициран иноватор в България, доктор, защитил дисертация на тема  “Промяна на образователната организация при внедряване на облачни технологии” .

Александър е отдаден на качествената промяна на българското образование и на поставянето на България на световнатата карта с най-ярки примери от смисленото използване на технологии в образованието.

Говорител на TEDx Varna 2017 г. (bit.ly/tedxvarna) и TEDx Стара Загора 2019.

Роден и израснал в София (макар напоследък да е свързан с Пловдив), посетил е над 800 училища и е работил на 4 континента, горд баща.

Александър Попов е софтуерен инженер и основател на СмарТест.

През 2014 завършва бакалавър “Компютърни науки” в Манчестърския университет, където изучава изкуствен интелект. След това се завръща в България и работи 7 години като софтуерен инженер в различни международни компании.

През 2022 основава платформата СмарТест, която улеснява работата на учителите. Чрез нея могат да спестят време от проверяване, да създават тестове с изкуствен интелект на всякакви теми и да намалят преписването.

Платформата се използва в над 100 училища и в над 50 населени места. До сега Александър е провел десетки обучения пред над 2000 учители.

Анита Хинова е експерт методист по проект „Окрилено начало: Програма за социално-емоционално образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ и председател на Управителния съвет на СНЦ „Виа Хуманика“, чиито основни цели са да работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата.

Тя е дипломиран коуч към NOBLE MANHATTAN, с акредитация от UNIVERSITATEA DANUBIUS, IIC&M, INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT и сертифициран специалист за работа с Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profiler 3. Преминава сертифициращо обучение за развитие на социално-емоционалните умения при деца в ранна и предучилищна възраст и надгражда своите компетенции като кариерен консултант с GCDF сертификат и сертифициран медиатор, регистриран към Министерството на правосъдието.

Обучител е по ключови компетентности КК5 – Умение за учене и КК6 – Обществени и граждански компетентности: „Социално- емоционална интелигентност“,  „Коучинг умения и личностно развитие“, „Екипна и лична ефективност“, „Управление на промяната, стреса, емоциите и времето“, „Ефективна комуникация“, „Мирна педагогика и медиация в училище“ и др. Ръководи процес по предоставяне на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по  Наредба № 15/ 22.07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Работи активно с родители, учители и ученици с цел развитие на социално-емоционалната грамотност у децата.

Ръководи и координира редица европейски и национални проекти, свързани с подобряване на емоционално – интелигентната среда в образователния процес, интегриране на училищната медиация (peer mediation) в образователните институции, осигуряване на коучинг подкрепа и превенция за отпадане от училище,  работа в мултикултурна среда и формиране на умения у учениците за възприемане на етнокултурните различия.  Анита Хинова събира опит като доброволец, по време на специализацията си в Германия, в работната група на УНИЦЕФ –гр. Кьолн и към момента е активен член на международната хуманитарна организация към ООН – “Inner Wheel”.

Георги Ганчев

Георги е професионалист с над 18 години опит в различни технологични домейни и управленски нива на IT сферата. Работил е над стотици уеб сайтове измежду които са и световно известни брандове като Ферари, Мазерати и Ламборгини. През 2016, докато изпълнява длъжността технически директор на Coursedot (стартъп на годината – Българска Агенция за инвестиции, 2016; стартъп на годината – Central European Startup Awards, 2017), е награден с престижното отличие “30 под 30” от Форбс България за принос в сфера образование.
Опитът и разнообразните роли, заемани от Георги му показват еднозначно огромното значение на меките умения в технологичния свят и бизнеса и особената им важност за ръководните роли. През последните години инвестира над 2500 часа в сертификационни курсове, чрез които да усъвършенства способностите си за междуличностна комуникация и лидерските си качества. Към днешна дата е сертифициран холистичен психотерапевт, NLP Мастер и медиатор.
В текущата стъпка от професионалното си развитие Георги е старши програмист и домейн архитект (сертифициран за TOGAF 9 методологията) в SUSE, лектор в СофтУни и консултант на свободна практика. Използва смесицата от технически способности и меки умения, за да помага на микро и малки предприятия да се справят с предизвикателствата на ниво стратегия, технология и управление на човешкия ресурс.
Широката употреба на изкуствен интелект в технологичния свят привлича вниманието на Георги. В момента той се занимава и с най-интересната за него част от сферата – чат ботове боравещи с частна информация. Вярва, че RAG (Retrieval Augmented Generation) технологията има огромен потенциал да промени към по-добро ежедневието на много хора.

Неделина Вангелова е старши специалист “Училищни партньорства” в Prepodavame.bg. Тя е магистър по българска филология – трансгранична българистика (Софийски университет „Свети Климент Охридски) и магистър по стратегическо лидерство към устойчивостта (Технологичен институт “Блекинг”, в Карлскрона, Швеция). Неделина има над 7 години опит в провеждането на семинари за личностно развитие и устойчив начин на живот.

Яна Алексиева е изпълнителен директор и детско-юношески психолог. Работата й в Асоциация Родители е свързана с подкрепа на училищни екипи да изградят ефективна комуникация с родителите, също така не малка част от дейността й е свързана със застъпническа работа за подобряване на качеството на образование на децата, включване на семейството, гарантиране правата на децата. В ролята си на училищен медиатор подкрепя и работи по различни казуси, които са възникнали.

Асоциация Родители е организация, която вярва и работи за изграждане на силна училищна общност с активното участие на родителите. Екипът ни има доказан опит, че има път за системно взаимодействие между родители и учителите. Партнирането между двете страни е ценно за пълноценното израстване на децата, както и за равитието на всяко едно училище.

Други ключови теми за нас са включването на двамата родители активно в живота на детето, психичното здраве и разпознаване и управление на емоциите както на детето, така и на значимите за него възрастни. Като координатор на Национален център за безопасен интернет работим за повишаване на знания и умения по темите за рисковете в онлайн пространството, както и изграждане на дигитално-медийни умения.

Проф. Румен Стаматов е професор по психология. Научните му интереси са в областта на позитивната психология и образование. Автор е на 30 книги и над 70 научни статии. Създател е на първата магистърска програма  и докторска програми по Позитивна психология. Ръководител е на магистърската програма по Позитивна психология във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Изнася лекции и ръководи специализации  в Медицинския университет Пловди и Пловдивския уневерситет „Паисий Хилендарски“. Разработва програми за развитие на силните страни на характера и благоденствието в училище.

Гергана Тодорова, психолог, доктор по психология. Има изявен интерес в областта на комуникациите, кариерното ориентиране и проблемите на образованието. От 10 години работи в НЕГ“Гьоте“, а в последните 6, заедно с колегата си – психолог водят една от иновативните практики на училището за изграждане и укрепване на социални и емоционални умения у учениците.

Специализирала е в системния подход за работа с индивиди, семейства и обществени групи. Била е обучител в национални програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. В момента обучава психолози по системния подход, в обучителни програми на Психотерапевтичен институт за социална екология на личността.

Тодорка Русинова

Директор на Основно училище „Светлина“ – с.Тополица
Професионалната й биография започва от 1985г. като начален учител в ОУ „Светлина“ с. Тополица. От 1993г. е директор на същото училище. От 2000 год. е сертифициран обучител и до момента разработва и провежда  модули за училищни екипи, училищни настоятелства  и организации по места. Професионалните ѝ интереси са ориентирани към проучване на международния опит в сферата на образованието и адаптиране към местния контекст. 
Завършила е  „Академия за училищни лидери -2014 година“, организиран от Фондация Америка за България, съвместно с Bank Street College и Колумбийския университет, квалификационна програма за „Прогресивни образователни практики“ и е сертифициран  КОУЧ. Като част от менторския екип на Фондация „Заедно в час“, тя отдава енергия за утвърждаване на нови модели на работа в училище. Съвместно с екипа на DEED-България, адаптира електронната платформа ДИЙД, в платформа за учене, чрез предизвикателства. Като директор търси инструменти, които разчупват стереотипите на учене, определя нови роли – както за учениците, така и за самите учители. Фокусът на ръководеното от нея училище е  върху личностния напредък на ученика.

Румяна Стоянова-Генадиева. Завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1995 г , образователна степен  – магистър, със специалности Начална училищна педагогика и История на изобразителното изкуство.  През 2015 година придобила  в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ допълнителна професионална квалификация по Психология – Работа с деца и ученици със СОП.  Има 4 ПКС. Повече от 33 години работи  в сферата на образованието, 30 години от тях  в училището, което ръководи в момента. През учебната 2022/2023 година Начално училище „Христо Ботев“ е сред осемте образователни институции , удостоени от РУО София област с приза „Училище на годината“.

Пламена Станчева. Възпитаничка на Гимназия за романски езици “Г. С. Раковски” – гр. Бургас. Бакалавърска степен по специалност Френска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Една година студентска програма във френската столица с цел опознаване и усъвършенстване на френския език и култура. СДК специалност Начална педагогика към ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас.

От 2020г. е член на екипа на СУ ,,Константин Петканов“ гр. Бургас. Учител в начален етап. Работи по проект EOS – empathic and open school на програма Erasmus +. Щастлива е, че има възможността да адаптира и прилага методите по проекта в класната стая, защото смята, че учениците имат нужда от опознаване и изразяване, както на своите, така и на емоциите на другите. Използването на емпатия ги мотивира и е предпоставка за тяхното по – ефективно справяне, както в училище, така и в живота.

Радостина Георгиева

Учител по френски и руски език в   ОУ „Елин Пелин“, гр.Бургас

Дългогодишен директор на ПГРЕ „Г.С.Раковски“, с добър опит в работата по Европейски образователни проекти. Координатор и участник в международни дейности, свързани с програми Коменски, Учене през целия живот и Еразъм. Активен участник в международната организация на Франкофонията, в НПО, свързани с доброволчеството и със здравето на младите хора и децата.

Интересува се от начините за използване на изкуствения интелект в полза на психоемоционалното развитие и равновесие при децата и младежите.

Участва в проект „Отворено и емпатично училище“- ЕОS от зараждането  на идеята за него, като продължение на проект на тема „Ефикасни методи и практики за предотвратяване на отпадането на деца от училище“.

Работи за разпространяването на ранночуждоезиково обучение в училищата и за създаването на модели  за пробуждане на интерес  у най- малките ученици към чужди езици.

Николета Петрова е специалист предучилищно и начално образование и магистър Мениджмънт в образованието. Създател и собственик е на ЧОУ „Селестен Френе“ и Къща за деца „Френе“, гр. Бургас. 

Член е на БАЧУ и е част от мрежата на хуманната педагогика в България.

Г-жа Петрова е един от изявените млади лидери в образованието, с отличия и участие в различни образователни формати у нас и зад граница. 

Има силен интерес към детската психология, реформаторската педагогика и изграждането на подкрепяща среда за обучение и развитие. Вярва, че ценностно-ориентираният модел на обучение и възпитание, е основният стълб за висока култура в обществото. 

Нейна голяма страст са литературата за деца и етимологията.

Иван Стоянов е директор на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, прекарал  – 12 години като ученик, 11 като учител по история, а през последните 17 е директор на училището. Има професионален усет към иновациите. Училището е пример за промяна на образователната среда на областно и на национално ниво. Училищният екип е лидер в осъществяване на STEM практики и вдъхновител на образователни трансформации. Училището работи в партньорство с водещи образователни институции, експерти и неправителствени организации в страната и чужбина.

Вдъхновители/Панелисти 2023


Петър Шарков

Изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия

Петър Шарков е изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия – най-мащабната
безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас. Той отговаря за дългосрочната стратегия за развитие на програмите, както и за ключовите партньорства с образователните институции и
бизнеса. Петър има дългогодишен опит в стартирането и управлението на организации, както и в изграждането на образователни програми и въвеждането на нови техники и методологии в обучението. Той е съосновател на Start It Smart – една от водещите организации, подпомагащи развитието на предприемаческата общност в България. Като част от Start It Smart, Петър играе важна роля за изграждането на визията и устойчивото развитие на организацията, където инициира и ръководи първия преакселератор в България за начинаещи предприемачи. От 2013 до 2015 г. той е президент на Start It Smart, а от 2015 г. до днес е член на борда ѝ. Петър Шарков е носител на награда Social Entrepreneur от Forbes DNA of Success 2021 г. Наградата се връчва на социални предприемачи и проекти, които имат силно въздействие върху обществото. А още през 2014 г. е отличен в класацията „40 до 40“ на Дарик.
През 2011 г. Петър съосновава компанията за ускорено учене чрез използване на иновативни
инструменти – Mind Mapping, лицензирана от създателя на техниката – Тони Бюзан. Има
бакалавърска степен по „Приложна математика“ от Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Лицензиран обучител е по сугестопедия лично от проф. д-р Георги Лозанов, който
създава този метод за бързо и ефективно учене.


Александър Ангелов е съосновател и управител на Център за творческо обучение https://cct.bg.

Член на комисията за иновативни училища към МОН и първият Google сертифициран иноватор в България, доктор, защитил дисертация на тема  “Промяна на образователната организация при внедряване на облачни технологии” .

Александър е отдаден на качествената промяна на българското образование и на поставянето на България на световнатата карта с най-ярки примери от смисленото използване на технологии в образованието.

Говорител на TEDx Varna 2017 г. (bit.ly/tedxvarna) и TEDx Стара Загора 2019.

Роден и израснал в София (макар напоследък да е свързан с Пловдив), посетил е над 800 училища и е работил на 4 континента, горд баща.


д-р Ангел Ангелов

Учител и ръководител на STE(A)M център към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.

Ръководи курсове и практически семинари на ученици, студенти и преподаватели свързани с информатиката, информационните технологии и STE(A)M.
Проф. д-р Румяна Папанчева

Проф. д-р Румяна Папанчева е ръководител на катедра „Педагогика и методика на обучението“
към Факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Основните й научни интереси и изследвания са в посока разработване на модели и методики за
работа в динамично променяща се образователна среда. Акценти са прилагането на алтернативни
методи и форми на работа, работа в богата на технологии среда, екипна и проектна работа,
приложение на STEM подход в средното училище, роботика и програмиране, и др. Проф.
Папанчева е научен ръководител на проекта „Първокласно начало“ на Община Бургас. Автор е на
учебници и пособия по Компютърно моделиране от 3. до 7. клас.
Главен редактор е на списание „Образование и технологии“ – научно-методическо списание,
реферирано в международни бази-данни. Координатор е на провеждането на научно-
практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Научната дейност за
последните години включва повече от 100 публикации, участие в над 50 международни
конференции, участие в десетки проекти, създаване на учебници и учебни пособия.
Участва като консултант и партньор на 10 училища от различни краища на страната при
кандидатстването и изпълнението на проекти по изграждането на STEM центрове в конкурсната
сесия на проекта „Изграждане на училищна STEM среда“ през 2020 година – 4 училища в голяма
категория и 6 – в малка категория, всичките с различен акцент в STEM обучението.


доц. д-р Красимира Димитрова

доц. д-р Красимира Димитрова
Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по математика и
информационните технологии. Активно се занимава с интегриране на съвременни технологии
в образователната система с цел реализиране на ефективен учебен процес. Изследователските
й интереси са насочени към прилагането на проектно-базирано обучение, съвременни методи
на преподаване, разработване на образователен софтуер и ресурси за учителя. Има десетки
публикации у нас и в чужбина, участия в много национални и международни форуми. Вече
четиринадесета година работи по организацията на състезанието по информационни
технологии IT Знайко за ученици от 1. до 9. клас.

Към настоящия момент доц. д-р Красимира Димитрова е директор на Департамент за
квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. Организира и провежда богат набор от квалификационни и
обучителни курсове за педагогически специалисти, свързани с въвеждане на иновативни
технологии в образованието, семинари и конференции. Главен редактор на списание „Наука и
образование“.


Ангел Бъчваров

Ангел Бъчваров получава средно образование в Немската езикова гимназия в София (91. ЕСПУ) и в Софийската математическа гимназия (СМГ). Завършва Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ-София и Karlsruhe Institute of Technology –
Карлсруе, Германия със специализации по автоматизация на производството и материалознание. В началото на своята професионална кариера работи в сферата на ИТ като системен анализатор. Няколко години е старши системен разработчик на Systec Elektronik GmbH, Мюнстер, Германия.
Преминава през допълнителни обучения, стажове и специализации в областта на управление на качеството, систематичното разработване на изделия, мехатрониката, системното и виртуалното
инженерство, теорията на хаоса и сложните системи в Германия, Обединеното кралство, Австрия и Унгария. От 2005 е последователно асистент, старши и главен асистент в ТУ-София. Един от създателите на първата българска лаборатория за Виртуална и разширена реалност в ТУ-
София и член на екипа по създаване на лабораторията по Виртуална реалност на СофияТехПарк. В портфолиото си има участие в различни национални и европейски изследователски и научни проекти в областта на мехатрониката, виртуалната реалност, създаването на индивидуализирани изделия,
оптимизацията, трансфера на технологии. От 2016 е ръководител на проекта за създаване на интерактивния детски център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд към ТехноЛогика ЕАД. От 2018 е оперативен директор на ТехноМеджикЛенд ДЗЗД. Активен участник в много инициативи за
популяризация на науката и STE(A)M.


Елка Каменова-Цанкова

Елка Каменова-Цанкова е Председател на Кооперация „Панда“ от 15 години. През този период компанията придобива световните права върху марката Office 1, изгражда най-модерния и голям логистичен център в цяла Югоизточна Европа и разширява продуктовото си портфолио, което днес наброява над 120 000 артикула. Акцент в него през последните години са мебелите и интериорното оборудване – както за училища и детски градини, така и за офиси и публична администрация. Г-жа Каменова-Цанкова, заедно със служителите на Office 1, непрестанно разработва веригата, днес позната като доставчик на цялостни решения за бизнеса и учебната среда.

През последните години Office 1 активно си партнира с училищата, изграждащи STEM центрове. Днес компанията има зад гърба си над 40 реализирани STEM проекта в цяла България, с бюджети от 50 000 до 300 000 лева. Сред училищата, завършили такава STEM трансформация от Office 1, са: 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София; СУ „Христо Ботев“ в Карнобат; ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в Бургас; ОУ „Васил Левски“ в Гълъбово; ПГ по компютърно програмиране и иновации в Бургас и много други. Мисията на екипите, работещи с училищата по STEM проекти, е създаването на една модерна, функционална и високотехнологична образователна среда.


Aрхитектурно студио – Лусио

Лусио е младо и алтернативно архитектурно студио, основано през 2017, което специализира единствено в проектирането на образователни пространства – училища, детски градини, университети, читалища.
Използваме пространството като инструмент, с който трансформираме методите на преподаване и учебната култура с крайната цел да накараме учителите и учениците да се влюбят в учебната си среда и с ученето като цяло. Вярваме, че хората не трябва да се нагаждат към средата и че тя се създава, за да отговори на нуждите им и да подхрани креативността и вътрешното им усещане за естетика.
Добавената стойност в нашите проекти идва от дизайн техники и инструменти, които ни фокусират върху хората и техните преживявания. Използваме ги, за да разкрием скрити нужди, които по-късно превръщаме в смислен архитектурен дизайн.


Арх. Катерина Папанчева

Арх. Катерина Папанчева завършва Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),
гр. София през 2018 г. Работи като архитект към Студио Архистил, както и като архитект на
свободна практика.
Участва в проектирането на жилищни, обществени и промишлени сгради в България и в чужбина.
Свободната й практика е насочена основно към проектиране на училищна среда, интериор и
реконструкция. Работи като архитект в партньорство с училища от страната по национални
програми на МОН като:

 • „Изграждане на училищна STEM среда“ – проектиране и проследяване на реализацията на
  STEM центрове с училища в София, Суворово, Разград, Димитровград, Търговище, Тервел,
  Попово, Сливен и Казанлък;
 • „Професионално образование и обучение“, Модул А „Модернизиране на материално-
  техническата база“;
 • Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и
  общинските училища.
  През годините участва в редица конкурси и конференции като „Академия ГРАДЪТ“ – 2018 г.,
  Building Innovation Forum 2019, SHARE Sofia Forum 2021. През 2020 г. участва в международен
  конкурс „Young Talent Architecture Award“ по покана от Университет по архитектура, строителство
  и геодезия (УАСГ), като представител на катедра Градоустройство. През същата година по покана
  от катедра Градоустройство се включва в изложба на тема „75 години катедра Градоустройство“.
  През 2021-2022 г. успешно реализира обновление, оптимизация и реконструкция на помещения с
  цел изграждане на учебни такива към ПГСС „Св. Георги Победоносец“ – гр. Суворово.

Think Forward – архитектурно студио

Арх. Галина Милкова и арх. Моника Маринова са част от Think Forward – архитектурно студио, чиято практика излиза извън пределите на архитектурата и дизайна. Във фокуса на Think Forward попадат социални, етични, екологични, образователни проблеми, чието иновативно решение екипът търси чрез средствата на изкуствата и новите технологии.
В сферата на образованието екипът реализира проекти, различни по мащаб и тематика: „Out-of-School“ – първото училище на открито в България; „Demokratos“ – демократично пространство в рамките на традиционно училище; „5 Rooms“ – многофункционално пространство, което предлага решение на проблемите, свързани с детската свръхактивност; „New Infrastructures” – изграждане на пространствена, социална и ценностна инфраструктура в училищни коридори; „Sports Hall” – съвременна спортна среда, промотираща здравословни навици, „ArtScience Centre“ – приложен СТЕМ център за наука и изкуство с фокус върху проекто-базирано обучение; „STE(A)M“ – център за дигитални създатели, отражение на динамичното присъствие на технологиите в образователните процеси.
Екипът на Think Forward е носител на редица национални и международни награди, сред които първа награда на „Български архитектурни награди“, златно отличие от международния конкурс „A’ Design Award and Competition“, първа награда на „Национални награди за строителство и инвестиции“, първа награда на годишните архитектурни награди „Архинова“, Big See Interior Design Award 2020, номинация за Награда на ЕС за съвременна архитектура „Мис ван дер Рое“, както и за Dezeen awards.

Една от презентациите може да изтеглите от тук.

Scroll to Top