Вдъхновители/Панелисти


Петър Шарков

Изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия

Петър Шарков е изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия – най-мащабната
безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас. Той отговаря за дългосрочната стратегия за развитие на програмите, както и за ключовите партньорства с образователните институции и
бизнеса. Петър има дългогодишен опит в стартирането и управлението на организации, както и в изграждането на образователни програми и въвеждането на нови техники и методологии в обучението. Той е съосновател на Start It Smart – една от водещите организации, подпомагащи развитието на предприемаческата общност в България. Като част от Start It Smart, Петър играе важна роля за изграждането на визията и устойчивото развитие на организацията, където инициира и ръководи първия преакселератор в България за начинаещи предприемачи. От 2013 до 2015 г. той е президент на Start It Smart, а от 2015 г. до днес е член на борда ѝ. Петър Шарков е носител на награда Social Entrepreneur от Forbes DNA of Success 2021 г. Наградата се връчва на социални предприемачи и проекти, които имат силно въздействие върху обществото. А още през 2014 г. е отличен в класацията „40 до 40“ на Дарик.
През 2011 г. Петър съосновава компанията за ускорено учене чрез използване на иновативни
инструменти – Mind Mapping, лицензирана от създателя на техниката – Тони Бюзан. Има
бакалавърска степен по „Приложна математика“ от Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Лицензиран обучител е по сугестопедия лично от проф. д-р Георги Лозанов, който
създава този метод за бързо и ефективно учене.


Александър Ангелов е съосновател и управител на Център за творческо обучение https://cct.bg.

Член на комисията за иновативни училища към МОН и първият Google сертифициран иноватор в България, доктор, защитил дисертация на тема  “Промяна на образователната организация при внедряване на облачни технологии” .

Александър е отдаден на качествената промяна на българското образование и на поставянето на България на световнатата карта с най-ярки примери от смисленото използване на технологии в образованието.

Говорител на TEDx Varna 2017 г. (bit.ly/tedxvarna) и TEDx Стара Загора 2019.

Роден и израснал в София (макар напоследък да е свързан с Пловдив), посетил е над 800 училища и е работил на 4 континента, горд баща.


д-р Ангел Ангелов

Учител и ръководител на STE(A)M център към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.

Ръководи курсове и практически семинари на ученици, студенти и преподаватели свързани с информатиката, информационните технологии и STE(A)M.
Проф. д-р Румяна Папанчева

Проф. д-р Румяна Папанчева е ръководител на катедра „Педагогика и методика на обучението“
към Факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Основните й научни интереси и изследвания са в посока разработване на модели и методики за
работа в динамично променяща се образователна среда. Акценти са прилагането на алтернативни
методи и форми на работа, работа в богата на технологии среда, екипна и проектна работа,
приложение на STEM подход в средното училище, роботика и програмиране, и др. Проф.
Папанчева е научен ръководител на проекта „Първокласно начало“ на Община Бургас. Автор е на
учебници и пособия по Компютърно моделиране от 3. до 7. клас.
Главен редактор е на списание „Образование и технологии“ – научно-методическо списание,
реферирано в международни бази-данни. Координатор е на провеждането на научно-
практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“. Научната дейност за
последните години включва повече от 100 публикации, участие в над 50 международни
конференции, участие в десетки проекти, създаване на учебници и учебни пособия.
Участва като консултант и партньор на 10 училища от различни краища на страната при
кандидатстването и изпълнението на проекти по изграждането на STEM центрове в конкурсната
сесия на проекта „Изграждане на училищна STEM среда“ през 2020 година – 4 училища в голяма
категория и 6 – в малка категория, всичките с различен акцент в STEM обучението.


доц. д-р Красимира Димитрова

доц. д-р Красимира Димитрова
Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по математика и
информационните технологии. Активно се занимава с интегриране на съвременни технологии
в образователната система с цел реализиране на ефективен учебен процес. Изследователските
й интереси са насочени към прилагането на проектно-базирано обучение, съвременни методи
на преподаване, разработване на образователен софтуер и ресурси за учителя. Има десетки
публикации у нас и в чужбина, участия в много национални и международни форуми. Вече
четиринадесета година работи по организацията на състезанието по информационни
технологии IT Знайко за ученици от 1. до 9. клас.

Към настоящия момент доц. д-р Красимира Димитрова е директор на Департамент за
квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. Организира и провежда богат набор от квалификационни и
обучителни курсове за педагогически специалисти, свързани с въвеждане на иновативни
технологии в образованието, семинари и конференции. Главен редактор на списание „Наука и
образование“.


Ангел Бъчваров

Ангел Бъчваров получава средно образование в Немската езикова гимназия в София (91. ЕСПУ) и в Софийската математическа гимназия (СМГ). Завършва Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ-София и Karlsruhe Institute of Technology –
Карлсруе, Германия със специализации по автоматизация на производството и материалознание. В началото на своята професионална кариера работи в сферата на ИТ като системен анализатор. Няколко години е старши системен разработчик на Systec Elektronik GmbH, Мюнстер, Германия.
Преминава през допълнителни обучения, стажове и специализации в областта на управление на качеството, систематичното разработване на изделия, мехатрониката, системното и виртуалното
инженерство, теорията на хаоса и сложните системи в Германия, Обединеното кралство, Австрия и Унгария. От 2005 е последователно асистент, старши и главен асистент в ТУ-София. Един от създателите на първата българска лаборатория за Виртуална и разширена реалност в ТУ-
София и член на екипа по създаване на лабораторията по Виртуална реалност на СофияТехПарк. В портфолиото си има участие в различни национални и европейски изследователски и научни проекти в областта на мехатрониката, виртуалната реалност, създаването на индивидуализирани изделия,
оптимизацията, трансфера на технологии. От 2016 е ръководител на проекта за създаване на интерактивния детски център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд към ТехноЛогика ЕАД. От 2018 е оперативен директор на ТехноМеджикЛенд ДЗЗД. Активен участник в много инициативи за
популяризация на науката и STE(A)M.


Елка Каменова-Цанкова

Елка Каменова-Цанкова е Председател на Кооперация „Панда“ от 15 години. През този период компанията придобива световните права върху марката Office 1, изгражда най-модерния и голям логистичен център в цяла Югоизточна Европа и разширява продуктовото си портфолио, което днес наброява над 120 000 артикула. Акцент в него през последните години са мебелите и интериорното оборудване – както за училища и детски градини, така и за офиси и публична администрация. Г-жа Каменова-Цанкова, заедно със служителите на Office 1, непрестанно разработва веригата, днес позната като доставчик на цялостни решения за бизнеса и учебната среда.

През последните години Office 1 активно си партнира с училищата, изграждащи STEM центрове. Днес компанията има зад гърба си над 40 реализирани STEM проекта в цяла България, с бюджети от 50 000 до 300 000 лева. Сред училищата, завършили такава STEM трансформация от Office 1, са: 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София; СУ „Христо Ботев“ в Карнобат; ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в Бургас; ОУ „Васил Левски“ в Гълъбово; ПГ по компютърно програмиране и иновации в Бургас и много други. Мисията на екипите, работещи с училищата по STEM проекти, е създаването на една модерна, функционална и високотехнологична образователна среда.


Aрхитектурно студио – Лусио

Лусио е младо и алтернативно архитектурно студио, основано през 2017, което специализира единствено в проектирането на образователни пространства – училища, детски градини, университети, читалища.
Използваме пространството като инструмент, с който трансформираме методите на преподаване и учебната култура с крайната цел да накараме учителите и учениците да се влюбят в учебната си среда и с ученето като цяло. Вярваме, че хората не трябва да се нагаждат към средата и че тя се създава, за да отговори на нуждите им и да подхрани креативността и вътрешното им усещане за естетика.
Добавената стойност в нашите проекти идва от дизайн техники и инструменти, които ни фокусират върху хората и техните преживявания. Използваме ги, за да разкрием скрити нужди, които по-късно превръщаме в смислен архитектурен дизайн.


Арх. Катерина Папанчева

Арх. Катерина Папанчева завършва Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),
гр. София през 2018 г. Работи като архитект към Студио Архистил, както и като архитект на
свободна практика.
Участва в проектирането на жилищни, обществени и промишлени сгради в България и в чужбина.
Свободната й практика е насочена основно към проектиране на училищна среда, интериор и
реконструкция. Работи като архитект в партньорство с училища от страната по национални
програми на МОН като:

 • „Изграждане на училищна STEM среда“ – проектиране и проследяване на реализацията на
  STEM центрове с училища в София, Суворово, Разград, Димитровград, Търговище, Тервел,
  Попово, Сливен и Казанлък;
 • „Професионално образование и обучение“, Модул А „Модернизиране на материално-
  техническата база“;
 • Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и
  общинските училища.
  През годините участва в редица конкурси и конференции като „Академия ГРАДЪТ“ – 2018 г.,
  Building Innovation Forum 2019, SHARE Sofia Forum 2021. През 2020 г. участва в международен
  конкурс „Young Talent Architecture Award“ по покана от Университет по архитектура, строителство
  и геодезия (УАСГ), като представител на катедра Градоустройство. През същата година по покана
  от катедра Градоустройство се включва в изложба на тема „75 години катедра Градоустройство“.
  През 2021-2022 г. успешно реализира обновление, оптимизация и реконструкция на помещения с
  цел изграждане на учебни такива към ПГСС „Св. Георги Победоносец“ – гр. Суворово.

Think Forward – архитектурно студио

Арх. Галина Милкова и арх. Моника Маринова са част от Think Forward – архитектурно студио, чиято практика излиза извън пределите на архитектурата и дизайна. Във фокуса на Think Forward попадат социални, етични, екологични, образователни проблеми, чието иновативно решение екипът търси чрез средствата на изкуствата и новите технологии.
В сферата на образованието екипът реализира проекти, различни по мащаб и тематика: „Out-of-School“ – първото училище на открито в България; „Demokratos“ – демократично пространство в рамките на традиционно училище; „5 Rooms“ – многофункционално пространство, което предлага решение на проблемите, свързани с детската свръхактивност; „New Infrastructures” – изграждане на пространствена, социална и ценностна инфраструктура в училищни коридори; „Sports Hall” – съвременна спортна среда, промотираща здравословни навици, „ArtScience Centre“ – приложен СТЕМ център за наука и изкуство с фокус върху проекто-базирано обучение; „STE(A)M“ – център за дигитални създатели, отражение на динамичното присъствие на технологиите в образователните процеси.
Екипът на Think Forward е носител на редица национални и международни награди, сред които първа награда на „Български архитектурни награди“, златно отличие от международния конкурс „A’ Design Award and Competition“, първа награда на „Национални награди за строителство и инвестиции“, първа награда на годишните архитектурни награди „Архинова“, Big See Interior Design Award 2020, номинация за Награда на ЕС за съвременна архитектура „Мис ван дер Рое“, както и за Dezeen awards.

Една от презентациите може да изтеглите от тук.

Scroll to Top