Ученически работилници

На 29 май 2024 от 14 до 17 часа в Зала „Форос“ (на втория етаж на Конгресния център) ще се проведе изложение на иновативни практики, представени от различни училища и гостуващи обучители.

Ученически проекти и  работилници

“Изкуствен интелект в училищния сайт”, инж. Йоана Крумова, ПГЕЕ “Константин Фотинов”, гр. Бургас;

Инж. Йоана Крумова

Бакалавърска степен по „Компютърни системи и технологии“ от Технически университет – Варна, както и магистратура по „Индустриален мениджмънт“ от Технически университет – София. В момента съм докторант към катедра „Икономика и управление“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, където разширява знанията си и участва активно в научната общност с над 10 публикации в различни научни списания.

В професионалния си път е провела над 600 неструктурирани интервюта с ИТ специалисти, което е допринесло за дълбочинното ѝ разбиране на нуждите и предизвикателствата в софтуерния сектор. Като сертифициран НЛП коуч, предлага персонализирно кариерно консултиране, групови семинари и програми за развитие, съобразени с индивидуалните нужди на клиента.

В училище преподава „Алгоритми и структури от данни“ и „Програмиране за вградени системи“, като същевременно ръководи клуб „Професия програмист“. Там използва коучинг уменията си, за да подготвя учениците за пазара на труда, включително пробни интервюта, създаване на CV и мотивационно писмо, преговори за заплащане, изграждане на професионално портфолио, развитие на меки умения и др. Като трето поколение педагог желанието ѝ да стане учител е дълбоко вкоренено в семейната ѝ история и ценности. В близко бъдеще планира да започне курсове за сертифициране по Психодрама, което допълнително ще развие уменията ѝ в областта на приложната психология и управлението на групови динамики.

“Създаване на изкуствен интелект с логическо програмиране в средното училище”, Магдалена Мъглижанова, Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;

“Създаване на интелигентни асистенти с Пролог”, Таня Сребрева и Грета Стоянова, ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”- гр. Бургас;

Таня Сребрева: Старши учител по информационни технологии в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Бургас. Работи в сферата на образованието от 30 години. Съавтор  е на учебници и учебни помагала по компютърно моделиране и информационни технологии. Фокус в работата ѝ са: STEАM обучението, превръщането на класната стая в творческа лаборатория, използване на методи на обучение, чрез които ученето е забавно приключение за учениците. Вярва в силата на технологиите да ангажират и мотивират учениците, в значението на практическото обучение и проектната работа, в способността на всеки ученик да бъде успешен. Нейните ученици участват активно и печелят награди на множество състезания и олимпиади.

Грета Стоянова:  Старши учител по биология, химия и физика към ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“. С над 25 години педагогически стаж.  Като учител, приветства и прилага  иновациите за преподаване на знания и съдържание със съвременна визия и динамичен формат.  В ролята на обучител на педагогически специалисти споделя богатия си личен опит от практически ориентирано обучение – основен акцент в работата ѝ. Ръководител на многобройни национални и международни проекти и програми. Носител на много учителски награди, а учениците ѝ всяка година завоюват призови места на национални и международни състезания и конкурси. Активно участва в конференции и педагогически форуми за обмяна на опит. Има публикувани над 20 статии като автор и съавтор.

“Хранилка с изкуствен интелект”, СУ “Любен Каравелов”, гр. Добрич;

“Приложение на Изкуствения интелект”, д-р Александър Иванов, ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас;

Мултидименсионален урок “If I were an artist, I would paint …” – визуализиране с  Midjourney в часовете по  английски език, Модул „Устно общуване“, Ангел Белорешки с ученици от X и XI клас на НЕГ „Гьоте“

Проекти на ученици, участвали на националния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.

Работилници за учители

29 май 2024 15:00-16:30 часа Зала на Софийски университет,   етаж 3

Доц. д-р Димитър Минчев, преподавател в Бургаски свободен университет; 

Димитър Минчев е университетски преподавател към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет (БСУ). Подготвя студенти за Републиканската студентска олимпиада по програмиране (https://bcpc.eu) в Клуб по състезателно програмиране (https://dev.bfu.bg). Създава уникалните Академията за таланти по програмиране (https://atp.bfu.bg) и Школа по роботика (https://robots.bfu.bg) за ученици от Бургас. Инициира ученическото състезание по програмиране CODE@BURGAS (https://codeburgas.com). Участва в националната програма Обучение за ИТ умения и кариера (https://it-kariera.mon.bg/e-learning) на Министерството на образованието и науката (МОН). Blog: https://www.minchev.eu/

“Ускорено учене: AI в процеса на тестовото оценяване”, Деница Василева, учител в НЕГ „Гьоте“, гр. Бургас;

Деница Василева

Учител по Философия и Гражданско образование в НЕГ „Гьоте“ – Бургас. Завършила Право и притежава професионална квалификация „Учител по философия“.

Страничните ѝ интереси са насочени към изкуствения интелект и приложението му в сферата на образованието. Ръководител на проекта „Бъдещето на социалните дебати – съревнование между изкуствен интелект и човешкия мозък“. Член на делегацията на република България в глобалната инициатива Schools+ Global Community, организирана от ОИСР в гр. Париж.

“Работа с промпт – генератор”, Борис Михайлов, образователен консултант в “Креативност”;

Борис Михайлов завършва Медиавистика в Софийски университет, Приложна психология в ПУ „Паисий Хилендарски“, специализира в Columbia University за Технологичен директор, понастоящем пише докторска дисертация на тема Изкуствен интелект в образованието към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Работил е дълги години като учител, заместник-директор по технологиите, директор обучения в софтуерна компания и в собствена фирма – „Креативност“ ЕООД – за обучения и консултации, където се занимава с разработки на софтуерни приложения, а през последните три години основният фокус е към използването на ИИ в образованието и бизнеса.

Работи под мотото „Адаптираме се към промените още преди другите да са ги забелязали“.

„Изкуствен интелект в СТЕМ обучението, създаване на уроци и критерии за оценка. Цялостни образователни стратегии.“ Цветан Карабов, маркетингов директор и оперативен ръководител на „Орак Академия“ ;

Цветан Карабов е изтъкнат професионалист с богата кариера в сферата на образованието и технологиите. Завършил е АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ в гр. Пловдив, където е получил образование като преподавател по музика и китара. През годините Цветан е работил като учител по китара и музика и е заемал позицията заместник директор учебно-творческа дейност, което му е позволило да развива и

усъвършенства своите управленски умения. В последните две години, Цветан е част от екипа на Орак Академия, където заема длъжностите маркетингов директор и оперативен ръководител. Неговата работа там включва разработването и внедряването на стратегии за повишаване на цифровите компетенции на преподаватели, както и управление на разнообразни образователни проекти. Цветан е признат специалист в областта на фронт енд дизайна, владеейки в съвършенство HTML5, CSS3 и JavaScript. Той също така е специалист по изкуствен интелект, използвайки в своята ежедневна практика инструменти като ChatGPT 4, Copilot, Gemini и MidJourney V6. Тези технологии му помагат както в маркетинговите, така и в педагогическите аспекти на неговата работа. Цветан е посветил кариерата си на иновациите в образованието, като непрекъснато търси начини за интегриране на съвременни технологии в учебния процес. Ентусиазмът и опитът му в областта са ценен принос към всеки проект, свързан с развитието на дигиталната грамотност и компетенции сред преподавателите.

29 май 2024 15:00-16:30 часа Зала Бургас ,  етаж 4

Работилница за СмарТест;

„Art and AI“,

Димитър Янакиев – учител в ПГКПИ – Бургас,

Михаела Михайлова – учител в ПГКПИ – Бургас,

Димитрина Тодорова – директор на ПГКПИ – Бургас;

Работилница „Създаване на учебни материали с изкуствен интелект“, Иван Господинов – експерт по образователни политики в „Образование без раници“

Иван Господинов е председател на Управителния съвет на сдружение „Образование без раници“ от създаването му и един от учредителите му през 2015 г. Иван е и официалният “езиков адвокат” за български език към Кан Академията. Той превежда, записва образователни клипове и организира работните процеси около платформата от 2011 г. насам. Иван е учител по философия и немски език. В “Образование без раници” той е основният експерт по образователни политики, вкл. консултирайки институции като МОН, както и “главният” ни обучител на учители. Докторант по философия на образованието към Католическия университет на Айхщат–Инголщат, магистър по образователни науки от Единбургския университет (Шотландия, 2017 г.) и бакалавър по философия от Лайпцигския университет (Германия, 2013 г.). Иван е бивш учител на “Заедно в час” и участва в международната мрежа на Teach for All. Носител на отличието “30 под 30” на Форбс България в категория образование.

РАБОТИЛНИЦА ЗА AI: „AI за учители: практически подходи и иновации в класната стая“, Кристиана Чешмеджиева -Успешни примери от практиката при работа с AI с ученици; Как може да използва учителят AI при изпълнението на ежедневните си задължения; Как да стимулираме учениците да развиват основни умения, благодарение на AI; Единствената по рода си специалност по ,,Медийна грамотност и дигитално предприемачество“ и как може да имплементирате AI в нея; Препоръки, насоки и конкретни примери как да стимулираме децата да учат чрез AI

Кристиана Чешмеджиева Специалист Социални медии и Дигитален ПР и учител в СУ ,,Николай Катранов‘‘ гр. Свищов; Експерт Маркетинг в Община Бургас; Докторант по Маркетинг в СА ,,Д.А. Ценов‘‘; Част от prepodavame.bg

ОБРАЗОВАНИЕ:
Международни икономически отношения – бакалавър  в СА ,,Д.А. Ценов‘‘
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг – магистър в Нов български университет
Цялостна програма по Дигитален маркетинг – Софтуерен университет
Икономическа педагогика –  следдипломна квалификация в СА ,,Д.А. Ценов‘‘
Докторантура по ,,Маркетинг“ – в момента в  СА ,,Д.А. Ценов‘‘

ОПИТ И ДЕЙНОСТИ: Повече от 5 години стаж в сферата на дигиталния маркетинг и PR; 1 година опит като учител; ъздател и водещ на подкастите ,,Учители за пример‘‘ и ,,Училищни истории‘‘; Член на глобалното движение ,,Women in tech’’; Автор на първата книга в България ,,AI в образованието. Наръчник за учители‘‘

НАГРАДИ: Награда за най-добър млад дигитален маркетолог на България в категория ,,Видео макретинг‘‘ за 2021г.; Първо място в категория ,,Личен блог‘‘ в конкурса ,,Сайт на годината‘‘ за 2022г.; иална награда WomenInTech за 2023г. за цялостен принос в ИТ сектора; 2-ро място в категория ,,Подкаст‘‘ в конкурса ,,Сайт на годината‘‘ за 2023г.; ,Учител на годината‘‘  за 2024г. в община Свищов

30 май 2024 14:00-16:00 часа Зала на Софийски университет,   етаж 3

“Писма за развитие на социално-емоционални умения”, Неделина Вангелова, “Заедно в час” Prepodavame.bg;

Неделина Вангелова е старши специалист “Училищни партньорства” в Prepodavame.bg. Тя е магистър по българска филология – трансгранична българистика (Софийски университет „Свети Климент Охридски) и магистър по стратегическо лидерство към устойчивостта (Технологичен институт “Блекинг”, в Карлскрона, Швеция). Неделина има над 7 години опит в провеждането на семинари за личностно развитие и устойчив начин на живот.

Работилница по метода на LEGO®-SERIOUS-PLAY®

Валентина Венкова, Мениджър Внедряване LEGO® Education & STEAM Център за творческо обучение

“Как развиваме социално-емоционалните умения на децата?”, Надя Цигова и Камелия Илиева от НУ ”Христо Ботев”, гр. Елин Пелин;  

 “Работа със силните страни”, проф. Румен Стаматов, Варненски свободен университет;

Проф. Румен Стаматов е професор по психология. Научните му интереси са в областта на позитивната психология и образование. Автор е на 30 книги и над 70 научни статии. Създател е на първата магистърска програма  и докторска програми по Позитивна психология. Ръководител е на магистърската програма по Позитивна психология във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Изнася лекции и ръководи специализации  в Медицинския университет Пловди и Пловдивския уневерситет „Паисий Хилендарски“. Разработва програми за развитие на силните страни на характера и благоденствието в училище

30 май 2024 14:00-16:00 часа Зала Бургас ,  етаж 4

EOS – empathic and open school, Пламена Станчева, СУ „К. Петканов“, гр. Бургас;

Пламена Станчева. Възпитаничка на Гимназия за романски езици “Г. С. Раковски” – гр. Бургас. Бакалавърска степен по специалност Френска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Една година студентска програма във френската столица с цел опознаване и усъвършенстване на френския език и култура. СДК специалност Начална педагогика към ДКПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас.

От 2020г. е член на екипа на СУ ,,Константин Петканов“ гр. Бургас. Учител в начален етап. Работи по проект EOS – empathic and open school на програма Erasmus +. Щастлива е, че има възможността да адаптира и прилага методите по проекта в класната стая, защото смята, че учениците имат нужда от опознаване и изразяване, както на своите, така и на емоциите на другите. Използването на емпатия ги мотивира и е предпоставка за тяхното по – ефективно справяне, както в училище, така и в живота.

“Коучинг техники в учебния процес”, инж. Йоана Крумова, ПГЕЕ “Константин Фотинов”, гр. Бургас;

“Саморегулирано учене”, СУ “Христо Ботев”, гр. Карнобат  

Яна Алексиева, Асоциация „Родители“

Яна Алексиева е изпълнителен директор и детско-юношески психолог. Работата й в Асоциация Родители е свързана с подкрепа на училищни екипи да изградят ефективна комуникация с родителите, също така не малка част от дейността й е свързана със застъпническа работа за подобряване на качеството на образование на децата, включване на семейството, гарантиране правата на децата. В ролята си на училищен медиатор подкрепя и работи по различни казуси, които са възникнали.

Асоциация Родители е организация, която вярва и работи за изграждане на силна училищна общност с активното участие на родителите. Екипът ни има доказан опит, че има път за системно взаимодействие между родители и учителите. Партнирането между двете страни е ценно за пълноценното израстване на децата, както и за равитието на всяко едно училище.

Други ключови теми за нас са включването на двамата родители активно в живота на детето, психичното здраве и разпознаване и управление на емоциите както на детето, така и на значимите за него възрастни.

Като координатор на Национален център за безопасен интернет работим за повишаване на знания и умения по темите за рисковете в онлайн пространството, както и изграждане на дигитално-медийни умения.

Работилниците от EDUBurgas 2023

На 7 април 2023 в Зала „Форос“ (на втория етаж на Конгресния център) се проведе изложение на иновативни практики, представени от различни училища и гостуващи обучители.

Специален гост ще бъде Николай Михайлов, който ще представи „Чудният нов свят“

“Чудният нов свят” е проект на Уондър студиос, представляващ стиймпънк арт инсталация с детски книги и дигитален близнак с добавена реалност (AR). Ние целим да разказваме увлекателни истории, обучаваме в артистични и дигитални умения, с които да повишаваме знанието относно промишлените отпадъци и отговорното потребление.

Повече за тримата автори можете да прочетете тук.

Двама от авторите на проекта, скулптурът Чудомир Драгнев и режисьорът Николай Михайлов се запознават преди три години и малко след това това решават да работят заедно. След като създават арт инсталацията в самото начало на пандемията, работата им преминава в дигитална среда, където Николай обучава свои курсисти на работа с 3D графика със спечелили награди “Оскар” и “Еми” български софтуер V-Ray.

Николай Михайлов написа сценарий за анимационен филм с героите на Чудомир, но след като го предава на Марин Трошанов, му дава пълната свобода да го промени и развие, създавайки уникалната първа книга.

Героите оживяват. Чаркове, зъбни колела… Приложна металопластика и дигитална илюстрация се преплитат в един проект, вдъхновил множество малки и големи да се потопят в света на Фантазията. Изкуство и технологии – ръка за ръка, в свят без граници за въображението.

Ще видите как два привидно различни “свята” се обединяват в създаването на ЕДИН – “Чуден нов свят”.

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ – Бургас

ПГКПИ Бургас

СУ “Христо Ботев” – Карнобат

Търговска гимназия – Бургас

ПГМЕЕ

ОУ „Елин Пелин“ – Бургас

Scroll to Top