Интелигентността е способността да се адаптираме към промяната

През далечната 1930г. са разработени математически модели на изкуствени биологични невронни мрежи. Ученето в тези мрежи се моделира на база укрепване на синхронни активни неврони. Настоящият огромен интерес към изкуствения интелект се дължи до голяма степен на факта, че след близо 100 години, имаме  възможност да програмираме устройства на тази обучителна база.

Изкуственият  интелект (Artificial intelligence -AI)  има потенциала да променя образователни компетентности, да подобри начина по който преподаваме и учим, като предлага индивидуални учебни преживявания, подпомага оценяването и помага на учителите да вземат бързи информирани решения.

AI може да анализира резултатите на учениците, за да ни покаже техните силни и слаби страни. След това използвайки тези данни , да предостави персонализирани учебни материали, които отговарят на индивидуалните нужди на всеки ученик. Това гарантира, че всеки ученик получава подходящата индивидуална подкрепа, което води до по-ефективен учебен процес, а от там и по-високи резултати. Може да се оценяват задачите на учениците по-бързо от човека. С подходящи алгоритми могат да се проверяват отговори, да се  предоставя подробна обратна връзка на учениците, да се направят съответните изводи. Това освобождава време на учителите да се съсредоточат върху иновации и индивидуална подкрепа на отделни ученици.

AI може да адаптира учебното съдържание в реално време въз основа на отговорите на ученика. Например, ако ученик се бори с конкретика AI може незабавно да предостави допълнителни упражнения или уроци, за да му помогне да разбере материала. Обратно, ако ученикът овладее даден предмет, може да се надгражда и премине към по-задълбочени теми. Образованието става по-достъпно за ученици с увреждания. Софтуерът за разпознаване на реч може да помогне на ученици с дислексия, а софтуерът за преобразуване на текст в говор може да бъде полезен за учениците с увредено зрение. Освен това виртуалните асистенти и чатботовете могат да осигурят информация и да отговорят на въпроси, което може да бъде особено полезно за ученици, които се борят със социалната изолация и емоционална тревожност.

Обучението може да се усъвършенства и да стане по-забавно чрез включване на елементи познати на учениците, като геймърство, печелене на значки или достигане на нива, докато учениците учат. Това може да повиши мотивацията и да увеличи желанието на учениците да учат. Може да облекчи административната тежест на учителите, като проверка на задачи и поставяне на оценки. Това дава на учителите повече време да се съсредоточат върху подготовката на уроци и предоставянето на подкрепа на учениците.

Изкуственият интелект има капацитета да преобрази образованието чрез предоставяне на персонализирани учебни преживявания, подобряване на процеса на оценяване, повишаване на достъпността и ангажираността и подкрепа за учители. Тъй като технологиите продължават да се развиват, е вероятно тяхното въздействие върху образованието да става все по-осезаемо.

И все пак, изкуственият интелект е само един инструмент, който човечеството, ако използва за добри цели, няма как да ни навреди – напротив, може само да ни помогне в развитието на образователния процес!

Scroll to Top