Прилагане на модела 1:1 чрез дигитализация на бизнес операциите в областта на маркетинга и счетоводната отчетност в предприятието – STEM практика на Търговска гимназия – град Бургас

Учениците влизат в ролята на дигитални създатели при стартирането на нов бизнес, като се запознават и изготвят всички документи по регистрацията на бъдещото предприятие, съставят подходяща организационно-управленска структура и документите по кандидатстването и назначаването на работа. След това разработват бизнес модел на компанията чрез специален инструмент, като работят екипно и създават ефективна стратегия за дигитален маркетинг за успешното позициониране на бранда в онлайн пространството. Всички стопански операции, които възникват след стартиране на дейността, учениците отчитат чрез специален програмен продукт, с което се постига дигитализация и автоматизация на счетоводната дейност. Практиката ще бъде показана от ученици от гимназиален етап с ръководител Радост Кралева.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top