Author name: Milena Andonova

STEM съдържание и компетентностен подход

Философията на STEM изисква разработване на учебно съдържание, което интегрира знания и умения от различни учебни дисциплини. Ето защо е много важно учителите да работят в екипи, наречени професионални учещи общности /ПУО/. Професионалните общности имат обща визия и цел, членовете им участват доброволно в тях, сътрудничат си, извършват целенасочен анализ и обратна връзка от преподаването, …

STEM съдържание и компетентностен подход Read More »

STEM методи на обучение

STEM образованието използва различни методи на обучение, които акцентират върху ученето чрез практически опит, решаване на проблеми, критично мислене и работа в екип. Ето някои от методите, които се използват успешно в STEM образованието: Тези методи на STEM образованието помагат на учениците да развиват умения и познания в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката, …

STEM методи на обучение Read More »

STEM ресурси на български език

Следните ресурси обхващат множество теми, свързани с образованието по STEM в България, включително национални организации, образователни програми, образователни игри и професионални асоциации за учители и професионалисти в областта на STEM. С част от създателите им ще се срещнете на Национален форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“ – 07.-08.04.2023 г., Конгресен център Бургас. Регистрирайте се за …

STEM ресурси на български език Read More »

STEM инструменти

STEM образованието включва използването на разнообразни инструменти и ресурси, за да се улесни ученето и изследването в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката. Някои от инструментите, които се използват успешно в STEM образованието, включват: Тези инструменти и ресурси помагат да се направи STEM образованието по-интерактивно и забавно и позволяват на учениците да изследват сложни …

STEM инструменти Read More »

STEM философия

STEM означава наука, технология, инженерство и математика. Философията на STEM е образователен подход, който акцентира върху интеграцията на тези четири дисциплини, за да стимулира решаването на проблеми, критичното мислене и иновациите. Целта на STEM образованието е да осигури на учениците уменията и знанията, от които се нуждаят, за да успеят в свят, който става все …

STEM философия Read More »

STEM, STEAM AND STREAM

STEM се отнася до областите на науката, технологиите, инженерството и математиката. STEM образованието може да се осъществява във всички степени, като се започне от предучилищна възраст и се стигне до следдокторантура. През годините, повече акроними са добавени, като например: What Do They All Mean? – отговаря FunAcademy Какво означават термините STEM и STEAM? – отговаря …

STEM, STEAM AND STREAM Read More »

5 STEM дигитални образователни ресурса

Всички учениците проявяват любопитство към природните науки. ПРЕПОДАВАМЕ.БГ са събрали на едно място някои интересни образователни ресурси, които да прегледате за идеи, с които да разнообразите преподаването си през следващата учебна година.  Можете да ги намерите тук… Повече идеи можете да откриете на Национален форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“ – 07.-08.04.2023 г., Конгресен център …

5 STEM дигитални образователни ресурса Read More »

Национален STEM Център

Националният STEM Център към Министерство на образованието и науката е основен доставчик на професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Центърът координира, подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. Дейностите на Центъра …

Национален STEM Център Read More »

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил

Intel® Skills for Innovation (Умения за иновации) – проект на INTEL, който се реализира през учебната 2021/2022 година пилотно в 4 училища в България в сътрудничество с Център за творческо обучение. ПМГ гр. Кюстендил е едно от пилотните училища. Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици, като целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. …

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил Read More »

Scroll to Top