Социално-емоционалното учене в образованието

Социално-емоционалното учене (СЕУ) е подход в образованието, който подпомага развитието на социалните и емоционални умения при учениците. Включва работа със собствените емоции, емпатия, работа в екип, вземане на решения и преодоляване на ситуации. Става все по-важен в съвременното образование поради многобройните предимства, които носи както за отделните ученици, така и за училищата и образованието като …

Социално-емоционалното учене в образованието Read More »